Last ned som PDF

52 sider

1.74 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner

Forhåndsutredning

Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak utredet hvordan reguleringsbestemmelser kan bearbeides med tanke på digitalisering. Målet er å ha et sett med standardiserte planbestemmelser som kommunene kan bruke i sine arealplaner og som egner seg for maskinell lesing. Utredningen drøfter ønsket om en økt digitalisering av planprosessen, utfordringer med dagens praksis, samt fordeler og ulemper med en standardisering og digitalisering av bestemmelser. Rapporten foreslår et system for å kategorisere ulike typer planbestemmelser og har også forslag til bestemmelser som kan leses maskinelt.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Asplan Viak

Forfatter

Anne Sæther Lislevand

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

digitalisering i plansaker

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

mulighetsrommet