Last ned som PDF

96 sider

0.88 MB

Forsiden av dokumentet Effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60. Harmoni innen vide rammer

Evaluering

Effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60. Harmoni innen vide rammer

Kommunal- og regionaldepartementet gav i desember 2007 Oxford Research i samarbeid med NIBR oppdraget med å utvikle et effektindikatorsystem for og evaluere kapittel 551 post 60 på statsbudsjettet. Posten inneholder den årlige bevilgningen til

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

OsloMet - storbyuniversitetet og Oxford Research AS

Språk

norsk