Last ned som PDF

24 sider

1.42 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Evaluering

Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) biologisk mangfold i dammer

Hovedfokus har vært å registrere biologisk mangfold i dammer i hedmark og Trøndelag med hovedvekt på makroinvertebrater og amfibier. Hensikten har vært å evaluere tiltak med støtte fra SMIL og avdekke hvorvidt tiltak har bidratt til miljøgevinster i forhold til formål med ordningen. Undersøkelsen viser at dammer med SMIL-tiltak hadde høyere artsrikhet, men noe lavere innslag av regionalt sjeldne arter og rødlistearter enn dammer uten slike tiltak. Dette kan ha sammenheng med SMIL-dammenes lave alder (relativt nye). Likevel hadde mange av dammene rødlistearter, og dammene er dessuten viktige habitater for flere arter. SMIL-tiltakene er også utført på hensiktsmessige måter.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Landbruksdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfatter

Gaute Kjærstad

Språk

norsk (bokmål)