Last ned som PDF

27 sider

0.85 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest og forslag til tiltak

Evaluering

Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest og forslag til tiltak

Stortinget har over en årrekke bevilget midler til bevaringsarbeid for hesterasene nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest. Bevaringsarbeidet har som mål å snu nedgangen i antall bedekkinger og øke hestetallet i de norske rasene. Til tross for langvarig innsats er de norske rasene fortsatt truede og antall føllinger går ned. Med bakgrunn i dette har Landbruks- og matdepartementet besluttet å evaluere det bevaringsarbeidet som utføres i dag, for om mulig å finne forbedringspunkter som kan gi en positiv og ressurseffektiv bevaring av rasene

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Kristin Nummedal mfl.

Språk

norsk

ISBN

9788257509699

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Husdyr

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

treffsikkerhet virkning/effekt