Last ned som PDF

203 sider

6.2 MB

Forsiden av dokumentet OECD Skills Strategy

Vedlegg

Kartlegging

OECD Skills Strategy Diagnostic Report - Norway 2014

OECD-satsingen "Skills Strategy" skal hjelpe medlemsland med å lage kompetansestrategier for å møte en usikker økonomisk fremtidig på best mulig måte. Norge var det første landet som undertegnet avtale med OECD om Skills Strategy. I februar 2014 publiserte OECD rapporten OECD Skills Strategy Diagnostic Report Norway som identifiserer sentrale kompetansepolitiske hovedutfordringer for Norge. Senere samme år offentliggjorde OECD prosjektets sluttrapport, OECD Skills Strategy Action Report med anbefalinger til hvordan Norge på en mer effektiv og målrettet måte kan utvikle og bruke befolkningens kompetanse framover.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

OECD

Språk

engelsk

ISBN

9789264086463

Tema

utdanning og forskning