Last ned som PDF

114 sider

1.17 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building

Vedlegg

Evaluering

Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building

Dette er en evaluering av bidrag fra CMI, FAFO, NUPI og PRIO til å nå norske myndigheters mål innenfor konfliktforebygging og fredsbygging. Formålet var å kartlegge utviklingen av de fire instituttenes forskningsvirksomhet på området, kartlegge outcome – resultat eller brukereffekt - av forskningen. Det er gjort fem delstudier i Sudan, De palestinske områdene og Sri Lanka, av det regionale opplæringsprogrammet for fred i Afrika og av arbeidet med Sikkerhetsrådsresolusjon 1325. Evalueringen slår fast at forskningen på konfliktforebygging og fredsbygging i Norge har vokst og modnet på få år. I en gjennomgang av fire forskningsinstitutters bidrag til tre konflikter kom det frem at forholdet mellom forskningen og UDs fredsarbeid har variert fra tilfelle til tilfelle.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Channel Research SPRL

Forfattere

Emery Brusset, Sidsel Roalkvam, Mark Hoffman, Annina Mattsson og Tony Vaux

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-344-3