Last ned som PDF

123 sider

2.49 MB

Forsiden av dokumentet Utredning av alternativ til takstameter

Forhåndsutredning

Utredning av alternativ til takstameter

I mars 2018 besluttet NFD i samråd med SD og andre berørte departementer å opprette en arbeidsgruppe med representanter fra Justervesenet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Skatteetaten, Pasientreiser Helseforetak og SD. Arbeidsgruppens mandat var å vurdere nærmere hvordan mobile applikasjoner som kan brukes som alternativer til taksameter kan reguleres. Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til et helhetlig regelverk som stiller krav til informasjonssystemene som skal brukes ved persontransport. Formålet med dagens regelverk for taksametre skal ivaretas så langt dette vurderes som hensiktsmessig. Samtidig må regelverket støtte opp under målet om at etableringsbarrierene i drosjemarkedet skal reduseres for å styrke konkurransen i drosjemarkedet.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Silje Elise Bertheussen mfl.

Språk

norsk

Tema

Næringsliv

Virkemidler

regelverk fagmetodikk

Analysekriterier

treffsikkerhet