Last ned som PDF

49 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer

Studie

Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer

En undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer, utført av Telemarksforsking og BDO høsten 2011. Vi finner at gebyrnivået ikke er direkte påvirket av kommunestørrelse, kommuneøkonomi eller selvkostberegninger. Vår vurdering er at gebyrnivået er betinget av om kommunestyret bevisst har gått inn for et selvkostprinsipp eller ikke, ikke om det utarbeides selvkostkalkyler. Undersøkelsen og analysene gir imidlertid ikke entydige svar. Det må understrekes at utvalget for testing er lite, men analysene gir likevel noen indikasjoner.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788274014534