Last ned som PDF

46 sider

0.89 MB

Forsiden av dokumentet Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL

Evaluering

Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL

Etablerings- og driftskostnader for norske fangdammer er sammenstilt med måleresultater for fosforfjerning i tre størrelseskategorier i dammer på Jæren og Østlandet, for å finne kostnadseffektiviteten. Dette er sammenlignet med tall for kostnadseffektivitet for andre miljøtiltaksom redusert jordarbeiding og vegetasjonssoner/ugjødsla randsoner. Evalueringen viser at en kombinasjon av tiltakene ofte vil være nødvendig for å nå miljømålene, der en foretar en områdevis prioritering. Det er videre viktig at fangdammen får optimal plassering.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Landbruksdirektoratet

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Atle Hauge, Anne-Grete Buseth Blankenberg og Ola Stedje Hanserud

Språk

norsk (bokmål)