Last ned som PDF

88 sider

1.27 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av konsekvensutredninger etter kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger

Evaluering

Evaluering av konsekvensutredninger etter kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Multiconsult gjennomført en undersøkelse som evaluerer hvordan konsekvensutredninger etterlever krav til forskriftens kapittel 5. Undersøkelsen omfatter kun tiltak som trenger tillatelse etter annet lovverk enn plan- og bygningsloven og som er oppført i KU-forskriftens vedlegg I og II.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utfører

Multiconsult Norge AS

Forfattere

K. L. Skog, K. Mork, R. Osen, G. Bratheim og V. Meland

Språk

norsk

Tema

Klima og miljø

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

etterlevelse