Last ned som PDF

155 sider

1.37 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Evaluering

Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Svak oppslutning om Kvalitetssystem i landbruket er en hovedårsak til at SLF har engasjert Vestlandsforskning til å gjøre en ekstern evaluering av KSL. Rapporten prøver å gi svar på disse spørsmålene: I hvilken grad er resultatene av KSL-arbeidet i samsvar med formålene for programmet, og hvordan er forholdet mellom oppnådde resultater og de totale ressursene som er satt inn i KSL-arbeidet? Hva er de viktigste årsakene til at alle bønder ikke har innført ordningen, og hvordan bør arbeidet med KSL føres videre?

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Landbruksdirektoratet

Utførere

Vestlandsforsking og Samfunns- og næringslivsforskning AS

Forfattere

Kyrre Groven, Eivind Brendehaug, Carlo Aall og Olav Kvitastein

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

82-428-0249-1