Last ned som PDF

14 sider

0.81 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av 1,5 grader global oppvarming

Statusrapport

Effekter av 1,5 grader global oppvarming Fem norske prosjekter belyser temaet med ulik innfallsvinkel

I 2015 vedtok partene under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) et mål om å forsøke å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Da avtalen ble vedtatt fantes det lite kunnskap om konsekvensforskjellen mellom 1,5 grader og 2 grader global oppvarming. Forskningsmiljøene ble invitert til å belyse dette. FNs klimapanel (IPCC) ble oppfordret til å levere en spesialrapport som lanseres 8. oktober 2018. Våren 2016 lyste fire programmer i Norges forskningsråd ut midler til forskningsprosjekter for å gi norske forskere en mulighet til å belyse dette temaet og å sende inn bidrag til spesialrapporten. Fem prosjekter ble innvilget og her presenteres sentrale resultater.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212037342

Tema

Klima og miljø utdanning og forskning

Analysekriterier

resultater