Last ned som PDF

126 sider

0.68 MB

Forsiden av dokumentet Tid er ikke alt

Evaluering

Tid er ikke alt evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Dette er sluttrapporten fra Evalueringen av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen, bestilt av den gang Arbeids- og sosialdepartementet. Regelverksendringen det er snakk om er innstrammingen av stønadsperioden som det er mulig å motta rehabiliteringspenger for etter unntaksbestemmelsene. Endringen ble iverksatt 1. 1. 04. Fire problem-stillinger står sentralt i denne evalueringen: Har flere fått en raskere avklaring etter regelendringen? Har flere kommet tilbake i inntektsgivende arbeid etter regelendringen? Har flere blitt stående uten inntektssikring etter rehabiliteringspenge opphørte? Og har mottakerne av rehabiliteringspenger fått et bedre tjenestetilbud fra trygdeetaten etter regelendringen?

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Gro Kvåle

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7602-108-5