Last ned som PDF

96 sider

4.11 MB

Forsiden av dokumentet Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Studie

Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Denne rapporten har tatt for seg norsk sjømatindustris muligheter til lønnsom foredling i Norge, med fokus på teknologiutvikling og automatisering innen fiskeforedling, hvor totalutnyttelse av råstoffet er en forutsetning. Rapporten diskuterer også muligheten for ombordproduksjon som alternativ strategi for filetproduksjon. Som en viktig referanse til denne strategien er det redegjort for en rekke indikatorer som beskriver viktige rammebetingelser for industrien (Del A). Teknologiutvikling og økt automatisering er satt inn i et helhetlig perspektiv, hvor man også har vurdert hvordan teknologiutviklingen gjennom fleksible løsninger kan bidra med mer markedsorienterte produksjonsstrategier for norsk sjømatindustri. Situasjonen i dag er beskrevet, og det er skissert nødvendige fokusområder for fremtidens forskning og utvikling for å realisere visjonen om en tilnærmet fullautomatisert og bærekraftig norsk fiskeforedlingsindustri med mattrygghet i fokus (Del B). Lønnsomhetspotensialet ved økt automatisering og beskrivelse av kostnadsnivå, samt sammenligning mot andre lands foredlingsindustri er også gjennomført (Del C).

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utførere

SINTEF AS, NTNU og Universitetet i Stavanger

Språk

norsk

ISBN

9781845698010