Evaluering

Bedrifters tilfredshet med kontakten med Tollvesenet før og etter nedleggelsen av Tollsteder en undersøkelse i fem geografiske områder

Arbeidet med å omorganisere etatens ytre forvaltning bestående av distrikter, distriktstollsteder og tollsteder, ble iverksatt ved omtale i St. prp. nr. 1 (2001-2002). Dette er senere omtalt i St. prp. nr. 1 (2002-2003), Inst. S. nr. 1 (2002-2003)

Publisert

Eier

Tolletaten

Utgiver

Tolletaten

Utfører

Opinion AS

Forfattere

Gunhild Rui og Heidi K. Reppen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7422-545-7