Last ned som PDF

214 sider

0.77 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket

Evaluering

Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket

Evaluering av hvorvidt RMP-arbeidet har lyktes mht å finne ordninger som ivaretar miljøutfordringene i fylkene. Det er sett på effektivitet i planlegging, iverksetting og gjennomføring, og om medvirkning har vært som forutsatt. Viktige stikkord i dette prosjektet er målretting av virkemidler, forvaltningseffektivitet, informasjon og medvirkning samt innspill til rullering og videreføring av RMP. RMP har virket positivt mht regionale og lokale miljøutfordringer og bidratt til bedre måloppnåelse. God sammenheng mellom utfordringer og ordninger. Men fortsatt potensial for økt målretting gjennom spissing av ordninger. RMP bidrar også til å synliggjøre landbrukets miljøinnsats. Bred prosess er bevisstgjørende. God involvering og informasjon, men først og fremst innen ”landbruksfamilien”. RMP er administrativt krevende og et elektronisk saksbehandlingssystem vil medføre forenklinger.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Landbruksdirektoratet

Utførere

Ruralis institutt for rural- og regionalforskning og Telemarksforskning

Forfattere

Bent Aslak Brandtzæg, Karoline Daugstad, Bjørn Egil Flø, Christine Hvitsand, Oddveig Storstad og Solveig Svardal

Språk

norsk (nynorsk)