Last ned som PDF

64 sider

0.9 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av regionale miljøprogram (RMP)

Evaluering

Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"

Rapporten er et ledd i evaluering av Regionale miljøprogram. I rapporten evalueres ordningene med ”avrenning til vassdrag og plantevernmidler”, i hovedsak ordningene knyttet til redusert jordarbeiding og i tillegg ugrasharving. Tilskuddsordningene for 2006 er sammenlignet med tidligere nasjonal ordning i 2003. Ulike fylkers ordninger, gjennomføringsgrad og miljøeffekter er vurdert. Av rapporten fremgår det at for å nå målene iht vanndirektivet vil det i mange vassdrag være nødvendig med sterkere målretting av tiltak, mer differensiering og bruk av ulike virkemidler og kombinasjoner av tiltak i tiltakspakker. Det kan også bli behov for utvikling av nye tiltak.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Landbruksdirektoratet

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Lillian Øygarden, Jens Kværner og Arne Grønlund

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00351-9