Last ned som PDF

28 sider

0.73 MB

Forsiden av dokumentet UAG-arbeid i Statens vegvesen; "Hva kan bidra til forbedret læring av arbeidet med dybdeanalyser av dødsulykker i Statens vegvesen"

Studie

UAG-arbeid i Statens vegvesen; "Hva kan bidra til forbedret læring av arbeidet med dybdeanalyser av dødsulykker i Statens vegvesen"

I 1997 ble det vedtatt av Stortinget at Statens vegvesen skulle analysere vegtrafikkulykker ved å oppnevne ulykkesanalysegrupper(UAG) i ulike deler av landet. Denne rapporten ser på mulige tiltak for å forbedre læringen av UAG-arbeidet, og forsøker dermed å besvare følgende problemstilling: Hva kan bidra til forbedret læring av arbeidet med dybdeanalyser av dødsulykker i Statens vegvesen?

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Henrik Wildenschild, Magnus Brevik Lundhaug, Marie Rygh Holten og Kristine B. Knutsen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon