Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av RMP-2006

Evaluering

Evaluering av RMP-2006 kulturlandskapstiltak.

Skog og landskap har sett på hvordan kulturlandskapsordningene i RMP er innrettet i de forskjellige fylkene, og sammenlignet med tidligere nasjonal ordning. Vekt på gjengroing, verdifulle kulturlandskap og kulturminneverdier. Det er vurdert om midlene gis til de ”riktige” områdene/arealene. Konklusjonene er at RMP vurderes til å ha potensial til å være landbrukets viktigste redskap for å nå miljømålene mht jordbrukets kulturlandskap. Det er behov for sterkere målretting og bedre begrunnelse i nasjonale og regionale mål. Nye ordninger er aktuelt. Enkelte fylker (kornfylkene rundt Oslofjorden) prioriterer så stor andel av rammen til forurensning at det gir for lite midler til kulturlandskap i disse fylkene. Fagsystemet som benyttes kan forbedres mht bedre rapportering og styrket resultatkontroll.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Statens landbruksforvaltning

Utfører

Norsk institutt for skog og landskap

Forfattere

Oskar Puschmann, Svein Johan Reid og Roar Lågbu

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

2008