Last ned som PDF

99 sider

2.81 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av RMP-2006

Evaluering

Evaluering av RMP-2006 kulturlandskapstiltak.

Skog og landskap har sett på hvordan kulturlandskapsordningene i RMP er innrettet i de forskjellige fylkene, og sammenlignet med tidligere nasjonal ordning. Vekt på gjengroing, verdifulle kulturlandskap og kulturminneverdier. Det er vurdert om midlene gis til de ”riktige” områdene/arealene. Konklusjonene er at RMP vurderes til å ha potensial til å være landbrukets viktigste redskap for å nå miljømålene mht jordbrukets kulturlandskap. Det er behov for sterkere målretting og bedre begrunnelse i nasjonale og regionale mål. Nye ordninger er aktuelt. Enkelte fylker (kornfylkene rundt Oslofjorden) prioriterer så stor andel av rammen til forurensning at det gir for lite midler til kulturlandskap i disse fylkene. Fagsystemet som benyttes kan forbedres mht bedre rapportering og styrket resultatkontroll.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Landbruksdirektoratet

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Oskar Puschmann, Svein Johan Reid og Roar Lågbu

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

2008