Last ned som PDF

90 sider

2.18 MB

Forsiden av dokumentet Funn i praksis - Ny kunnskap for din fremtid

Kartlegging

Funn i praksis - Ny kunnskap for din fremtid Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PRAKSISFOU

Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Forskningsprogrammet har hatt en samling bevilgningsramme på ca 160 mill. kroner. Programmets mål er å bidra til kunnskapsutvikling som styrker barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Programmet vil fremme FoU-arbeidet i lærerutdanningene, bedre sammenhengen mellom yrkesutdanning og yrkesutøving og bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet opprettet Forskningsrådet i 2005 forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PRAKSISFOU. En hovedhensikt med programmet har vært å styrke FoU-kompetansen i norske lærerutdanningsinstitusjoner, med forskningsprosjekter som både tematisk og gjennom samarbeidsrelasjoner har praksisnærhet som forutsetning. I løpet av fem års virksomhet har programmet finansiert 32 forskningsprosjekter fordelt på barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning, med en samlet budsjettramme på ca. 160 mill. kr. Prosjektene er eksempler på aktuell forskning som studenter og lærere ved lærerutdanningene kan ha nytte av i sin yrkesutøvelse.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfatter

Øystein Gilje

Språk

norsk

ISBN

9789087907815