Last ned som PDF

108 sider

0.45 MB

Forsiden av dokumentet Ett forskningspolitisk experiment

Evaluering

Ett forskningspolitisk experiment en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter

Undersøkelsen skulle undersøke hvor effektivt virkemidlet med direktefinansiering av bestemte trygdeforskerstillinger hadde vært i forhold til departementets overordnede mål og ansvar for forskning, og hvordan midlene kunne benyttes for å oppnå relevant trygdeforskning med høy kvalitet også i fremtiden. Evalueringen konkluderte med at uten denne satsingen på trygdeforskning ville trygdeforskningen sannsynligvis stått svakere enn i dag. På kort sikt ble det anbefalt å fortsette som før, på lengre sikt burde miljøene i større grad konkurrere på et bredere grunnlag.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Norges forskningsråd

Forfattere

Robert Erikson, Kristina Alexanderson, Jon Kvist, Mårten Palme og Elin Olsson

Språk

svensk

ISBN

82-12-02197-1