Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?

Evaluering

Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?

Evalueringen tar for seg jobbsjanser og risiko for uførepensjon og midlertidig tilbaketrekning i årene etter attføringsforløpet. Et hovedfunn er at omskolering til et nytt yrke er effektivt for å øke jobbsjansen og redusere risikoen for uførepensjonering. Arbeidstrening er mer effektivt dess nærmere en reell arbeidssituasjon den er.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utførere

Frischsenteret og Universitetet i Oslo

Forfatter

Lars Westlie

Språk

engelsk