Last ned som PDF

39 sider

0.35 MB

Forsiden av dokumentet The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation

Evaluering

The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation

Attføringstiltak øker jobbsjansen for deltakerne og leder også til mer stabile jobber, men effekten på lønn er liten. Effektene varierer I betydelig grad over tiltak og er betydelige for lønnstilskudd, utdanning i det ordinære utdanningssystemet og arbeidstrening i ordinær virksomhet. Samfunnsøkonomisk er effekten av disse tiltakene positiv under visse forutsetninger.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utførere

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning og Universitetet i Oslo

Forfatter

Lars Westlie

Språk

engelsk