Last ned som PDF

49 sider

1.01 MB

Forsiden av dokumentet Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions

Evaluering

Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions

Evalueringen viser at milde sanksjoner i form av aktivitetskrav og små eller kortvarige kutt i stønader har noen av de samme effektene som trusler om fullstendig bortfall av stønad. Spesielt aktivitetskrav tidlig i ledighetsforløpet har sterk effekt på overgang til jobb. Midlertidig bortfall av stønad gir en betydelig økt sjanse for overgang til jobb over hele ledighetsperioden.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Forfattere

Knut Røed og Lars Westlie

Språk

engelsk