Last ned som PDF

46 sider

1.81 MB

Forsiden av dokumentet Priselastisiteter og bompengeinnkreving (3). Innføring av bommen på Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal

Studie

Priselastisiteter og bompengeinnkreving (3). Innføring av bommen på Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal

Denne rapporten er et ledd i Vegdirektoratets arbeid med å øke kunnskapen rundt de trafikale virkningene av bompengeinnkreving. Rapporten vurderer trafikale virkninger av å innføre bompengeinnkreving på Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal. Den bygger på en før- og en etterundersøkelse, gjennomført ved bruk av trafikktellinger og postkortintervju av reisende over Sykkylvsbrua. Endringer i trafikk og reisekostnader benyttes for å beregne priselastisiteter. Gjennomsnittselastisitet med hensyn på atferdsrelevante kostnader er beregnet til -0,69 med en trafikkavvisning på om lag 39 %. Innføringen av bompenger ga en økning i atferdsrelevante kostnader på ca 104 % for gjennomsnittstrafikanten. Dette tilsvarer den gjennomsnittlige bompengetaksten i 2003, på 25,4 kroner. Hvilke kostnader som er relevante for trafikanters reiseatferd, har rimelig stor innvirkning på størrelsen på de beregnede elastisitetene. Det bør derfor forskes videre på atferdsrelevante kostnader.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Heine Andreas Arntzen Toftegaard

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

virkning/effekt