Last ned som PDF

34 sider

0.2 MB

Forsiden av dokumentet The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality

Evaluering

The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality

Evalueringen tar for seg den samlede virkningen av dagpengereglene og arbeidsmarkedstiltak. Sjenerøse dagpenger fører til lengre jobbsøkerperioder. Lengre jobbsøkerperioder fører til bedre lønnede jobber. Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak fører også til økte jobbsjanser og bedre betalte jobber, men samtidig er det en omkostning ved at tiden uten jobb forlenges med varigheten av tiltaksperioden.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Forfattere

Simen Gaure, Knut Røed og Lars Westlie

Språk

engelsk