Last ned som PDF

60 sider

13.84 MB

Forsiden av dokumentet Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse

Studie

Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021

Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. I feltforsøket prøves et utvalg av aktuelle tørrsprøytemørtler. Det blir sett på både reparasjonsmørtler og mørtler anbefalt for innsprøyting av anodesystemer i katodiske anlegg. Sentralt i forsøksprogrammet er måling av elektrisk motstand sammen med prøving av katodisk beskyttelse for hver enkelt mørteltype. Motstandsutvikling og virkningsgrader for katodisk beskyttelse vil følges over flere år som funksjon av aldring, og naturlige fuktighets- og temperaturvariasjoner. I tillegg, studeres betydningen av diffusjonsåpen overflatebehandling på sprøytet mørtel mht motstandsutvikling. Parallelt ble alle mørtler prøvet i et eget laboratorieprogram. Rapporten beskriver oppbygging og tilrettelegging av feltforsøket.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Karla Hornbostel, Roy Andersen, Stig Henning Helgestad og Odd-Magne Rognan

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom