Last ned som PDF

41 sider

0.17 MB

Forsiden av dokumentet Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?

Evaluering

Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?

Rapporten ser på tiltak for alle ”nye” arbeidsledige mars 1989 til juni 2002, altså i all hovedsak ordinære arbeidssøkere. Hovedkonklusjonen er at tiltak bedrer jobbsjansene etter tiltaket, men at det også ligger en innelåsningseffekt i tiltakene som i sum gjør effekten nær null. For de fleste ordinære arbeidssøkere dominerer innelåsningseffekten (effekten er altså negativ) mens den samlede effekten for visse grupper, for eksempel innvandrere og kvinner med lav utdanning, er positiv. Eventuelle oppmuntringseffekter fanges ikke opp i analysen.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Forfattere

Knut Røed og Oddbjørn Raaum

Språk

engelsk