Last ned som PDF

92 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus

Evaluering

Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus

Rapporten kartlegger bruk, omfang og konsekvenser av skift- og turnusordninger i en del utvalgte virksomheter. Omfang og bruk av deltid var også et tema, herunder en kartlegging av hvorvidt deltid blir brukt for å få turnus/skiftplaner til å gå opp. Det ble lagt vekt på at kartlegging dekker både bedrifter som har skiftordninger, og bedrifter/bransjer med bruk av turnus.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfatter

Rune Ervik

Språk

norsk (bokmål)