Last ned som PDF

55 sider

1.42 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyse av dødsulykkene i vegtrafikken i Region nord

Studie

Dybdeanalyse av dødsulykkene i vegtrafikken i Region nord Årsrapport 2015

1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2015, og viser utviklingstrekk for perioden 2006-2015. Rapporten peker på årsaksfaktorer bak ulykkene og skadeomfanget både innen kjøretøysikkerhet, trafikantatferd og forhold ved vegen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Roar Olsen og Trond Harborg

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon