Last ned som PDF

128 sider

14.02 MB

Forsiden av dokumentet Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?

Evaluering

Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?

Hovedproblemstilingen var: Påvirker tiltaksintensiteten hvor effektivt de aktive arbeidsmarkedstiltakene virker for den enkelte arbeidssøker eller for sysselsettingsutviklingen på hele arbeidsmarkedet? Hovedkonklusjonen var: Høyere tiltaksintensitet fører til at utskiftningen blant de arbeidsledige går raskere, men det var i denne analysen ikke mulig å se noen påvirkning av den totale sysselsettingen.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Harald Dale-Olsen, Marianne Røed og Pål Schøne

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7763-236-0