Last ned som PDF

125 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet INFOFLYT

Forhåndsutredning

INFOFLYT Informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko

Rapport fra utvalg som skulle foreslå hensiktsmessige regler for behandlingen av opplysninger, herunder informasjonsutvekslingen med politiet i INFOFLYT.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk (bokmål)