Last ned som PDF

194 sider

1.37 MB

Forsiden av dokumentet Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet

Evaluering

Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet

Telemarksforskning har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet i Norge. Evalueringens mandat var å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes kompetanse, kapasitet, samarbeid, kvalitet, organisering, rammebetingelser, prioriteringer samt om pasientene får sine rettigheter oppfylt. Statens arbeidsmiljøinstitutts rolle som koordinator er også vurdert.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Heidi Haukelien, Geir H. Møller og Christine Hvitsand

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7401-298-1