Last ned som PDF

41 sider

3.04 MB

Forsiden av dokumentet Distriktsindeksen 2015

Statusrapport

Distriktsindeksen 2015 Metode, datakilder og kvalitetssikring

Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BAregion) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikk. Målet med denne rapporten er å redegjøre for hvilken metode departementet har valgt for å utarbeide distriktsindeksen. Videre redegjør vi for hvilke datakilder vi benytter og hvordan indeksen blir kvalitetssikret. Tidligere er det også publisert distriktsindeks for BA-regionene. I denne utgaven har vi kun oppdatert indeksen på kommunenivå.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfatter

Vidar Jensen mfl

Språk

tysk