Last ned som PDF

115 sider

1.14 MB

Forsiden av dokumentet Det norske lokaldemokratiets legitimitet

Studie

Det norske lokaldemokratiets legitimitet Tillit, deltakelse og ulikhet

Hvor mye «goodwill» i form av legitimitet og folkets tillit har lokaldemokratiet, dets aktører og institusjoner egentlig å gå på? I denne rapporten belyser vi ved hjelp av forskjellige perspektiver og et omfattende datamateriale ulike aspekter ved politisk tillit og demokratisk legitimitet. Premisset vårt er at hvis demokratiet – og det lokale selvstyret mer spesifikt – skal fungere i praksis, må det ha oppslutning i befolkningen. På denne måten handler rapporten om grunnlaget for lokalpolitisk legitimitet og tillit, slik det ligger ikke bare i sosial og politisk (u)likhet i deltakelse og representasjon, men også i de systemer, medvirkningsstrukturer og prosesser som eksisterer i demokratiet, særlig på lokalt nivå. Rapporten ser på spesifikke problemstillinger knyttet til politisk og sosial (u)likhet i deltakelse og politisk tillit, som så belyses gjennom empiriske analyser ut fra ulike perspektiver: innbyggerperspektiv, politikerperspektiv, systemperspektiv og prosessperspektiv.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfatter

Signe Bock Segaard

Språk

norsk

ISBN

9788277636825

Tema

statsforfatning og demokrati

Nøkkelord

lokaldemokrati, tillit og ulikhet