Last ned som PDF

76 sider

0.46 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Evaluering

Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven første funksjonsperiode 2006-2008

Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet(AID) gjennomført en evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven § 17–2. Opprettelsen av tvisteløsningsnemnda hadde en konkret begrunnelse i ønsket om å etablere et organ med en betryggende rettssikkerhet og samtidig høy beslutningshastighet for å løse tvister om visse bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det er disse to hovedmålene som danner utgangspunktet for denne evalueringen. Evalueringen vurderer grad av samsvar mellom intensjoner og resultater. Evalueringen omfatter nemndas første funksjonsperiode fra 01. 01. 2006 til 01. 10. 2008.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

FAFO

Forfatter

Mona Bråten

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

78-82-7422-661-6