Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Evaluering

Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Evalueringen er gjennomført av ECON for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten er en gjennomgang, og vurdering av den eksisterende ordningen med regionale verneombud. Formålet er å bidra til at sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Videre skal det gis en vurdering av hensiktsmessigheten av å utvide ordningen til andre bransjer.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

ECON

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-926-5