Last ned som PDF

84 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Evaluering

Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Evalueringen er gjennomført av ECON for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten er en gjennomgang, og vurdering av den eksisterende ordningen med regionale verneombud. Formålet er å bidra til at sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Videre skal det gis en vurdering av hensiktsmessigheten av å utvide ordningen til andre bransjer.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-926-5