Last ned som PDF

145 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Karriereveiledning i Nordland

Evaluering

Karriereveiledning i Nordland evaluering av et forsøk

Rapporten tar for seg evaluering av et forsøk med helhetlig og samordnet yrkes- og utdanningsveiledning i Nordland. Hensikten med prosjektet var å studere utviklingen av en ny og samordnet karriereveiledning i skjæringspunktet mellom utdannings- og arbeidsmarkedspolitikk. Forsøket knyttes til to prosjekter: "Helhetlig yrkes- og utdanningsveiledning" som støttes av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og "Partnerskap for karriereveiledning" som er initiert av Utdanningsdirektoratet. Forsøket prøver ut ulike måter å organisere og samordne karriereveiledningen i fylket. Dette innebærer utvikling av partnerskap mellom de ulike aktørene som arbeider med karriereveiledning, og etablering av brukerrettede veiledningssentre og nettverk for å bedre veiledningstjenesten i fylket. Evalueringen tar utgangspunkt i hvordan prosjektene har gitt innspill til klargjøring og samordning av etatenes roller og oppgaver på feltet, hvordan forsøket har bidratt til et mer brukervennlig og helhetlig tilbud, og hvordan yrkes- og utdanningsveiledningen bidrar til å nå målene i arbeids- og utdanningspolitikken

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Marte Feiring og Marit Helgesen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7071-694-4