Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Langtidseffekter av omstillingsprogram

Evaluering

Langtidseffekter av omstillingsprogram

Studien Langtidseffekter av omstillingsprogram er gjennomført i et samarbeid mellom Distriktssenteret og Innovasjon Norge. I alt 10 omstillingsprogram (6-årige), som alle ble gjennomført i perioden 1995 – 2003, omfattes av studien. Studien har hatt som mål å øke kunnskapen om: • Langtidseffekter på nærings- og samfunnsutvikling av omstillingsprogram i 10 utvalgte kommuner/regioner 7-10 år etter programslutt • Sammenhenger mellom langtidseffekter og hvordan omstillingsprogrammene er organisert og gjennomført. Analyser og slutninger er basert på følgende typer data: • Tilgjengelig dokumentasjon om omstillingsprogrammene • Intervju av nøkkelpersoner • Offentlig statistikk Studien gir grunnlag for blant annet følgende konklusjoner:: • Næringsutviklingsevnen er gjennomgående styrket • Programmene har gitt et mer robust og variert næringsliv • Omstillingsprogrammene har i liten grad bidratt til å snu en negativ befolkningsutvikling

Publisert

Eiere

Distriktssenteret og Innovasjon Norge

Utfører

Trøndelag forskning og utvikling

Forfattere

Roald Sand, Markus Steen, Espen Carlsson og Sverre Konrad Nilsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7732-148-6