Last ned som PDF

86 sider

1.75 MB

Forsiden av dokumentet Midtveisrapport: Utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Forhåndsutredning

Midtveisrapport: Utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Mandatet for utredningen peker på aktuelle oppgaver innen oljevernberedskap og miljø. Sekretariatet har satt seg inn i status på disse områdene, hvilke aktører som finnes i dag, uløste oppgaver, behov og muligheter. Tilnærmingen til arbeidet er beskrevet i kapittel 2. Midtveisrapporten gir en oversikt over arbeidet til nå, og skal være et grunnlag for å vurdere hvilke oppgaver/tema som skal utredes videre neste halvår. Samferdselsdepartementet utreder et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Utredningen skal gi en faglig vurdering av hvilke oppgaver som kan tillegges et senter. Denne midtveisrapporten presenterer arbeidet så langt.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Samferdselsdepartementet

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Kyst, klima og miljø, klima