Last ned som PDF

49 sider

0.36 MB

Forsiden av dokumentet Høyt og lavt: En undersøkelse om boliger
i borettslag med lave innskudd
og høy fellesgjeld.

Kartlegging

Høyt og lavt: En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld.

For første gang er omfanget av borettslagsboliger med lave innskudd blitt kartlagt. Hovedintensjonen med rapporten har vært å bistå Husbanken i en kartlegging av ulike sider ved forholdsvis nye boliger som er organisert gjennom borettslag, og hvor det foreligger et lavt innskudd og høy fellesgjeld i relasjon til disse boligene. I kap 2 har vi presisert nærmere hva som ligger i dette og hvilke andre kjennetegn vi har kartlagt ved disse boligene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk