Last ned som PDF

204 sider

1.39 MB

Forsiden av dokumentet Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme

Vedlegg

Evaluering

Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme

Flere går på skole i Nepal, men kvaliteten i undervisningen er ujevn. Det har vært en betydelig framgang når det gjelder dekning og deltakelse fra jenter og minoritetsgrupper i grunnskolen i Nepal under det giverstøttede utdanningsprogrammet i Nepal fra 2004 til 2009. Men når det gjelder skolens kvalitet er resultatene noe skuffende. Det er hovedkonklusjonen i en evaluering gjort av et britisk og et nepalsk firma for Evalueringsavdelingen i Norad på vegne av nepalske myndigheter og en rekke givere.

Publisert

Eier

Norad

Utførere

Cambridge Education og METCON Consultants

Forfatter

Chris Cumming

Språk

engelsk