Last ned som PDF

206 sider

6.52 MB

Forsiden av dokumentet Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

Studie

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en rapport om helserisiko og forvaltningspraksis knyttet til svake høyfrekvente elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget har sett på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes. Ekspertgruppen konkluderer med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Gruppen gir i tillegg myndighetene råd om forvaltningspraksis.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Folkehelseinstituttet

Språk

norsk

ISBN

9788280825094

Tema

Transport og kommunikasjon Helse og omsorg