Last ned som PDF

321 sider

3.96 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)

Evalueringen er gjennomført av SINTEF i samarbeid med NTNU. SINTEF har hatt ansvaret for evalueringen. Oppdragsgiver er Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men evalueringen er iverksatt i nært samarbeid med partene i IA-avtalen. Evalueringen skal gi en helhetlig evaluering av IA-avtalen (2001-2009) og skal herunder besvare hovedspørsmålene om i hvilken grad har IA-avtalen bidratt til måloppnåelse, jf. avtalens hoved- og delmål, hvordan er IA-samarbeidet gjennomført og hvilke effekter har nye regler om sykefraværsoppfølging hatt.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utførere

SINTEF AS og NTNU

Forfattere

Solveig Osborg Ose, Anne Mette Bjerkan, Ivar Pettersen, Karl-Gerhard Hem, Arild Johnsen, Jan Lippestad, Bård Paulsen, Tone O. Mo og Per Øystein Saksvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-04794-3