Last ned som PDF

36 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet EU-utvidelsen, arbeidstakere og velferdsordninger

Forhåndsutredning

EU-utvidelsen, arbeidstakere og velferdsordninger

EU-utvidelsen og ny EØS-avtale fra 1. mai 2004 innebærer i prinsippet fri personbevegelse for arbeidstakere fra de 10 nye medlemslandene i EU/EØS. Økt mobilitet kan være utgangspunkt for en positiv utvikling av økonomi, offentlige tjenester og næringsvirksomhet i alle deler av EU/EØS. Flere borgere fra nye medlemsland vil fra neste år ha mulighet til å komme til Norge som arbeidssøkere. Mens de er arbeidssøkende, må de kunne forsørge seg selv. De har begrensete sosiale rettigheter i henhold til gjeldende regelverk. Hvis de finner en jobb innen 6 måneder, vil de få tillatelse til å bo her over lengre tid. De blir arbeidstakere i henhold til EU-regelverket og har da som hovedregel samme rettigheter som andre arbeidstakere i Norge.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk