Last ned som PDF

28 sider

0.15 MB

Forsiden av dokumentet Mot en regional innovasjonspolitikk - eksemplet Nord-Norge

Evaluering

Mot en regional innovasjonspolitikk - eksemplet Nord-Norge

Det har de siste årene vært en sterk dreining i norsk næringspolitikk for om mulig å øke innovasjonsgraden og som følge av dette den samlede verdiskaping i norsk næringsliv. I denne rapporten gis en gjennomgang og vurdering av tiltak for en mer omfattende regional innovasjonssatsing, med spesiell fokus på regionen Nord-Norge. Arbeidet har vært gjennomført på oppdrag fra KRD og har funnet sted i perioden februar-juli 2007. Siktemålet har vært å få i stand en dialog rundt optimal bruk av offentlige ressurser knyttet til nyskaping og næringsutvikling i Nord-Norge. Det overordnede målet med virkemiddelgjennomgangen har vært å skissere virkemidler for en regional innovasjonspolitikk gjennom en mer strategisk og spisset satsing på innovasjon og næringsutvikling, tilpasset Nord-Norges utfordringer og behov innenfor dagens budsjettrammer i distrikts- og regionalpolitikken.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfattere

Odd Jarl Borch og Björn Eriksson

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Næringsliv Kommuner og regioner

Virkemidler

innovasjon

Analysekriterier

kvalitet treffsikkerhet