Last ned som PDF

90 sider

2.52 MB

Forsiden av dokumentet Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

Evaluering

Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

Oslo Economics, Inventura og NIVI Analyse har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp. Formålet med utredningen er å kartlegge hvordan samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp organiseres, belyse fordeler og ulemper ved de ulike samarbeidsformene og foreslå tiltak til hvordan samarbeid i kommunal og fylkeskommunal sektor kan forbedres.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utførere

Oslo Economics AS, Inventura og NIVI Analyse

Forfatter

Svend Boye

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

kommunal sektor

Virkemidler

anskaffelser

Analysekriterier

virkning/effekt