Last ned som PDF

62 sider

33.27 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Arbeidstilsynet

Evaluering

Evaluering av Arbeidstilsynet

En evaluering med utgangspunkt i Arbeidstilsynets strategi, overordnede målsettinger og pålagte oppgaver. For å evaluere hvordan Arbeidstilsynet fungerte som tilsynsmyndighet, herunder rolleutøvelse og virkemiddelbruk, samt hvordan etaten var organisert og kompetansemessig rustet med hensyn til å håndtere utfordringer og sikre muligheter for måloppnåelse. Det presiseres imidlertid at dette ikke er en evaluering av effekter av Arbeidstilsynets innsats.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

PriceWaterhouseCoopers AS

Språk

norsk (bokmål)