Last ned som PDF

14 sider

1.8 MB

Forsiden av dokumentet Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011

Statusrapport

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 Bestandighet sprøytebetong Oslofjordtunnelen

Norconsult AS har sett på sprøytebetongs tilstand i utvalgte undersjøiske tunneler. Dette som en del av strategiarbeidet i Moderne vegtunneler. Det var ønskelig å finne tunneler hvor det var utført undersøkelser også tidligere for å kunne se om det kunne dokumenteres noen endring i tilstanden og fysiske egenskaper. Som en av tunnelene ble Oslofjordtunnelen valgt ut. Denne rapporten beskriver borstedene og gir et resymé av rapporten fra Sintef som har utført analysene på de utborede kjernene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norconsult Norge AS

Forfatter

Jan Viggo Holm

Språk

norsk (bokmål)