Last ned som PDF

289 sider

1.74 MB

Forsiden av dokumentet Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008

Kartlegging

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008 Revidert grønt hefte

Dette er en revidert utgave av beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) som ble lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 (publikasjonskode H-2223). Innbyggertilskuddet i inntektssystemet baseres på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Befolkningstall per 1. januar 2008 forelå ikke da statsbudsjettet ble lagt fram. I foreløpig utgave av Grønt hefte for 2008 (H-2202) ble det derfor kun presentert et foreløpig innbyggertilskudd til den enkelte kommune og fylkeskommune. Nå foreligger befolkningstall per 1. januar 2008, og i denne reviderte utgaven av Grønt hefte presenteres endelig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning til den enkelte kommune og fylkeskommune. Fra og med budsjettåret 2009 vil inntektssystemet for kommunene bli lagt om. For en nærmere gjennomgang av nytt inntektssystem vises det til kommuneproposisjonen for 2009 (St.prp. nr. 57 (2007-2008)).

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk